Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Informacje o zakładzie

                                 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o.  został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLIII/434/10 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kleczewie.

Zakład wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000379279 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 665 296 32 71, o kapitale zakładowym w wysokości 3 912 000 złotych.

 

 

Jednym z głównych zakresów  działania Zakładu jest świadczenie usług zlecanych przez Gminę Kleczew  w obszarze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w  szczególności w zakresie:

·       utrzymania substancji mieszkaniowej będącej własnością Gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych, jak również budynków pozostających w administracji zakładu,

·       administrowania i utrzymania lokali użytkowych,

·       utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

·       utrzymania wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

·       usuwania odpadów komunalnych stałych i płynnych,

·       prowadzenia składowiska odpadów komunalnych,

·       gospodarowania i magazynowania odpadami,

·       utrzymania w prawidłowym stanie dróg w mieście i na wsi, w tym utrzymania letniego, zimowego dróg gminnych i poboczy, łatania dziur, frezowania poboczy,

·       utrzymania w czystości i porządku miasta, jego urządzeń sanitarnych, ulic, przystanków i terenów spacerowych,

·       zakładania i utrzymania terenów zieleni komunalnej i zadrzewień,

·       prowadzenia usług remontowo – budowlanych i transportowych,

·       organizacji i prowadzenia targowisk miejskich.

    Spółka świadczy również usługi wywozu nieczystości stałych w okolicznych gminach, wygrywając przetargi na świadczenie tego typu usług.

 

Atutem Zakładu jest dbanie o środowisko naturalne, stąd na terenie całej gminy Kleczew zlokalizowane są specjalne kosze na różne rodzaje odpadów, które w następstwie poddawane są powtórnemu przetworzeniu. Na terenie Gminy Kleczew zbieramy następujące odpady komunalne:

Ø    makulaturę,

Ø    tworzywa sztuczne,

Ø    stłuczkę szklaną,

Ø    zużyte baterie.

 Zakład prowadzi również składowisko odpadów komunalnych w Genowefie.

 

Istotny jest także fakt, iż Zakład dysponuje wieloma pojazdami oraz specjalistycznymi maszynami i urządzeniami. Pozwala to realizować szeroki zakres usług dla klientów.  Zakład, będąc spółką prawa handlowego, prowadzi swoją działalność samodzielnie na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego.

 

Prezes Zakładu zarządza  i reprezentuje go na zewnątrz. Działając zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spółki. 

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 2 odwiedzin: 289692 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.