Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Zakład Gospodarki Komunalnej                                                        Kleczew, dn. 03.11.2010r.

i Mieszkaniowej

ul. Leśna 58 B

62-540 Kleczew

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Obsługa i bieżąca konserwacja oczyszczalni ścieków w Kleczewie wraz z przepompowniami, punktem zlewnym i przypisaną siecią kanalizacji sanitarnej”

prowadzonym przez :  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 w Kleczewie Janusza Bertholda

 

w trybie przetarg nieograniczony

 

za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski Zakład  Pracy Chronionej , ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew

 

za cenę: 1,66 zł /brutto/

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta w przyjętym kryterium:

-         cena – 100% otrzymała 100 pkt. Spełnia wszystkie wymagania zawarte w siwz.

 

 

 

 

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

Nie dotyczy

Ponadto zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców

Nie dotyczy

 

                                                                                              ………………………………….

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka kierownika

                                                                                                                                    zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1.  Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” Tadeusz Bąkowski Zakład  Pracy Chronionej , ul. Leśna 61, 62-540 Kleczew

 

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 1 odwiedzin: 289676 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.