Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
Zawiadomienie o wyniku postępowania śmieciarka 1

ZP.330.003/14

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej                                  Kleczew, dn. 18.03.2014r.

i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Rzemieślnicza 21

62-540 Kleczew                                                

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa,          iż w postępowaniu w sprawie udzielania zamówienia publicznego na:

 

„Leasing operacyjny z opcją wykupu używanego samochodu specjalistycznego śmieciarka”

 (wpisać oznaczenie postępowania)

 

prowadzonym przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

w Kleczewie

(wpisać oznaczenie zamawiającego)

 

w trybie przetarg nieograniczony

(wpisać zastosowany tryb)

 

za najkorzystniejszą została uznana oferta  nr  1 złożona przez: Getin Leasing Spółka Akcyjna S.K.A 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4 Oddział Bydgoszcz ul. Fordońska 21, 85-085 Bydgoszcz

                            (wpisać nazwę/firmę/zwycięskiego wykonawcy)

 

za cenę 278232,89  /brutto/

Uzasadnienie

I.                   Wybrana oferta  nr 1 w przyjętym kryterium :

- cena – 50%, otrzymała 50 pkt,

- suma opłat leasingowych – 50 %,  otrzymała 50 pkt

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z treścią SIWZ, Łącznie otrzymał 100 pkt w ww. kryteriach.

 

II. Jednocześnie zawiadamiający w trakcie postępowania odrzucił następującą ofertę:

     Nie dotyczy

 

III. Ponadto zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców:

       Nie dotyczy

IV.  Zgodnie z art. 94 ust 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie  krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.

 

                                                                                              ………………………………….

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka kierownika

                                                                                                                                    zamawiającego lub osoby upoważnionej)

 

 

Załączniki:

Nie dotyczy

 ............................................................................................................................................

 

(kopie dokumentów uzasadniających wykluczenie)

  

 

Otrzymują:

1.        Getin Leasing Spółka Akcyjna S.K.A.53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 2-4 Oddział Bydgoszcz ul. Fordońska 21 85-085 Bydgoszcz

2.        a/a

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 3 odwiedzin: 289709 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.