Poniedziałek 10 Grudzień 2018Imieniny: Julia, Judyta, Daniel
     zaawansowane


Menu

Przetargi

Przetargi- archiwum

Telefony

Obsługa klienta

Lokalizacja

Serwisowe

Wynajem

Cennik usług

Komunikaty

Place zabaw
  
  
zieleń w gminie
 
segregacja odpadów
 

 
zawiadomienie o wyniku postępowania na sprzedaż samochodu ciężarowego

 

330/01/S/14

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Zakład Gospodarki Komunalnej                         Kleczew, dn.20.03.2014r.

i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Rzemieślnicza 21

62-540 Kleczew                                                

Zawiadomienie

 

Na podstawie § 7 pkt. 14 Regulaminu postępowań przetargowych na sprzedaż składników aktywów trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie w postępowaniu:

 

„Sprzedaż samochodu ciężarowego Renault Premium 260 ”

 (wpisać oznaczenie postępowania)

 

prowadzonym przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

w Kleczewie

(wpisać oznaczenie sprzedającego)

w trybie przetarg nieograniczony pisemny

(wpisać zastosowany tryb)

 

za najkorzystniejszą została uznana oferta  nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o.  ul. Konińska 78 62-570 Rychwał

 

                            (wpisać nazwę/firmę/zwycięskiego oferenta)

za cenę 52 300,00 zł /netto/

Uzasadnienie

I. Komisja Przetargowa w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o sprzedaży przedmiotu przetargu, zwykłą większością głosów. Wybrana oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania zawarte w  ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż środka trwałego.

 

II. Jednocześnie zawiadamiający w trakcie postępowania odrzucił następującą ofertę:

     Nie dotyczy

 

III.  Zgodnie z § 7 pkt 15 nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni

                                                                               

                                                                                      ………………………………….

                                                                                                                                     (podpis i pieczątka kierownika

                                                                                                                                    zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o. ul. Konińska 78 62-570 Rychwał

2. a/a

 

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
   
  
    
Strona główna|Psy do adopcji w Przytulisku|
on line: 2 odwiedzin: 289696 | © 2007 - 2018 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. All rights reserved.